Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Nắm chắc cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Top1Learn

Nắm chắc cấu trúc Depend on trong tiếng Anh – Top1Learn

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh có lẽ đã khá quen thuộc với các bạn học sinh. Để nắm chắc hơn về cấu trúc này cũng như hiểu được sự khác nhau giữa Depend on, Depend Upon và Depending on thì các bạn hãy đọc ngay bài viết sau đây của Top1Learn nhé!

Contents

1. Định nghĩa Depend on

Cụm từ Depend on được tạo thành từ động từ Depend và giới từ On. Ta có thể hiểu nghĩa của Depend on là dựa vào, tùy thuộc vào ai hay điều gì.

Ví dụ: 

 • It all depends on your decision.
  Tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn đó. 
 • Whether or not we go to Da Nang for our holiday depends on the cost.
  Chúng ta có đi Đà Nẵng vào dịp nghỉ hay không phụ thuộc vào chi phí. 
 • You can always depend on Minh.
  Bạn luôn có thể dựa vào (tin tưởng) vào Minh.  

cau truc depend on

2. Cách dùng cấu trúc Depend on

Cấu trúc Depend on có dạng như sau:

depend on + somebody/something 
(depend on + Danh từ/Đại từ tân ngữ) 

Ý nghĩa: dựa vào, tùy thuộc vào ai/điều gì

 • Some poor countries depend heavily on foreign aid.
  Một số quốc gia nghèo phụ thuộc nặng về vào viện trợ từ bên ngoài. 
 • You can depend on Hung, he’s the most reliable person that I know.
  Bạn có thể dựa vào Hùng, anh ấy là người đáng tin nhất mà tôi biết. 
 • Do you go out tonight? – Well, it depends on the weather.
  Bạn có ra ngoài tối nay không? – Còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. 

Khi muốn bảo tin tưởng ai làm gì, ta có cấu trúc:

depend on somebody + to V

Ví dụ:

I can’t employ Hai if I can’t depend on him to act responsibly.
Tôi không thể thuê Hải nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.

Ngoài ra, Depend on còn có thể đi với từ để hỏi. Trong trường hợp này, chúng ta có thể lược bỏ giới từ On.

depend (on) + what/where/when/how/whether… 

Ý nghĩa: phụ thuộc vào điều gì

Ví dụ:

 • My study path depends on whether I study abroad or not.
  Con đường học hành của tôi phụ thuộc vào việc tôi có đi du học hay không. 
 • Can you lift this box for me? – It depends how heavy it is.
  Bạn có thể nâng cái hộp này cho tôi không? – Còn tùy thuộc xem nó nặng như thế nào.
 • The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam.
  Thời điểm chúng ta đến nơi sẽ phụ thuộc vào chúng ta thoát khỏi sự tắc đường trong bao lâu.

cau truc depend on

3. Phân biệt cấu trúc Depend on, Depend upon và Depending on

Ngoài cấu trúc Depend on, bạn cũng sẽ thường xuyên gặp cấu trúc Depend upon và Depending on. Vậy ba cụm từ này có gì khác nhau không? Step Up sẽ giải đáp ngay sau đây.

Trước hết, cấu trúc Depend on và Depend upon hoàn toàn giống nhau.

DEPEND ON/UPON là động từ chính trong câu, theo sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • The result of the exam depends crucially on/upon your luck.
  Kết quả của bài kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào sự may mắn của cậu.
 • The new strategy would depend on/upon the actual situation.
  Chiến lược mới sẽ phụ thuộc vào tình hình hiện tại. 

Trong khi đó, DEPENDING ON mang ý nghĩa giống với Depend on/upon nhưng ở dạng V-ing và không thể đóng vai động từ chính trong câu.

Depending on không theo sau chủ ngữ mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

Ví dụ: 

 • Depending upon how tall is your child, she or he might not be able to play this game.
  Tuỳ thuộc vào độ cao của bé, bé có thể sẽ không chơi được trò này. 
 • I will love a woman, depending on her inner beauty.
  Tôi sẽ yêu một người phụ nữ, phụ thuộc vào vẻ đẹp bên trong của cô ấy.

4. Bài tập về cấu trúc Depend on

Đây là một cấu trúc không khó và xuất hiện nhiều nên bạn hãy ghi nhớ nha. Hãy luyện tập một chút với cấu trúc Depend trong hai bài tập sau đây.

Bài tập:

Bài 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1. Do you eat out at lunchtime? – Well, it ______ my work.

A. depend on
B. depends on
C. depending on

2. I might go to the party tomorrow – it ______ time I get home from work.

A. depends what
B. depends how
C. depends when

3. I ______ him to do it well.

A. depending on
B. depends on
C. depend on

4. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student.

A. Depending on
B. Depends on
C. Depend on

5. I’m ______ you. You should keep your promise.

A. depending on
B. depends on
C. depend on

Bài 2: Điền từ/cụm từ chính xác vào chỗ trống 

1. She wants to do things alone. She refused to ______ on anyone.

2. Young children need to ______ completely ______ their parents.

3. Linh can be nice or not, _______ the mood and the situation.

4. My uncle ______ fishing for his income.

5. They received a lot of love from people in the village, _______ how much they had given.

Đáp án

Bài 1:

1. B
2. A
3. C
4. A
5. A (thì hiện tại tiếp diễn)

Bài 2: 

1. depend
2. depend…. on
3. depending on
4. depends on
5. depending on

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Depend on trong tiếng Anh mà bạn cần nắm vững. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này nha.

Top1Learn chúc bạn học tốt tiếng Anh.

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart